Sự chuẩn bị – Preparation

Lý thuyết – Theory

Thực hành trên da giả – Latex Skin

Trên người – Model

Hướng dẫn sử dụng hệ thống website học trực tuyến – How to Study online on our Website
Đăng nhập tại địa chỉ:  https://heracademy.vn/tai-khoan/
 
Hướng dẫn cho học viên sử dụng thiết bị di động:

Hướng dẫn cho học viên sử dụng laptop, máy tính: