Khóa học trực tiếp

PIXIESLIPS

Học trực tiếp 2 ngày & hỗ trợ Online trọn đời

Ngày 1: Lý thuyết chuyên sâu
Ngày 2: Thực hành lên mẫu

Thời gian: 10h -18h
Lưu ý: Lớp giới hạn 5 học viên mỗi khoá.

Một kỹ thuật mới mà không mới, dựa trên sự thành công và những ưu điểm của kỹ thuật Fairylips – vẫn không kén mực, không kén máy, tiết kiệm chi phí đầu tư, đem lại hiệu quả tuyệt vời như người anh trước đó, khắc phục được yếu điểm của Fairylips là thời gian.

Kỹ thuật dành cho những ai thích nhanh / đậm mà vẫn trong veo. Đáp ứng tất cả những gì người thợ mong muốn: Chi phí mua dụng cụ thấp, Không kén mực, không kén máy, thích trong có trong, thích đậm có đậm, THỜI GIAN LÀM NHANH

Và còn rất nhiều ưu điểm khác.

Đối tượng: